Ağrı Modelleri

Travma veya Cerrahi Sonrası Atipik Ağrılar (Yansıyan Kol Ağrısı)

Kol ve bacaktaki periferik sinirler dar kanallardan geçerler. Buralarda dokuda bir enflamasyon, lenfatik drenaj bozukluğu oldugunda sinirlere baskı yapar. Omuz eklemi gibi bu eklem ve çevresine yansıyan ağrılar olabilir. Öncelikli olarak bunların ayrıntılı hikaye ve özel muayene yöntemleri ile ayırt edilmesi gerekir. Aksi takdirde tedavisinde başarısız kalınmaktadır. 
Uyuşma karıncalanma şeklindeki şikayetler ağrıya dönüşür ve şiddetlenir.  Ağrılar geceleri daha çok artar, bu durum öncelikli olarak torakal blokaj nedenli yansıyan ağrıyı düşündürmelidir. Bu durumlarda yansıyan ağrının ayırtedilmemesi ağrının bölgesel durumu ile ilgilenilmesi sonucu yapılan operasyonlar başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Hatalı tanı sonrası yapılan tedaviye vücudun yanıtı, ağrının  daha da dayanılmaz hale gelmesi şeklindedir. Ağrının şiddetinin artması sonucu hareket kıstlılığı artmakta, fiziksel yapı bozuklukları ortaya çıkmaktadır.
Tedavide: Ayırıcı tanı ile nedene yönelik tedaviler uygulanmalıdır Saptanan torakal blokaj çözülmeli, organsal yansımalara yönelik tedaviler planlanmalıdır. Tedavide gecikilmiş veya yetersiz tedavi edilmiş durumlarda operasyon gerekebilmektedir. Ameliyat sonrası, tamamlayıcı yöntemler ve fizik tedavi uygulamaları ile başarılı sonuç alınarak, hareket kaybı önlenebilmektedir.  Aksi durumda tedavi edilemeyen ciddi fiziksel bozukluklar oluşmaktadır.

Back to list

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir