Tamamlayıcı Tıp

Nöralterapi

Bedenimizin tüm parçaları organları hatta hücreleri birbirinden haberdar olarak ve uyum içinde hareket ederek çalışır. Bedenimizin kendini onarabilme, yenileyebilme ve dışardan gelen zararlı uyarılara karşı kendini koruyabilme yetenekleri vardır. Bedenimiz, tüm bu fonksiyonlarını ve bilgi aktarımlarını “Vegetatif(otonom) Sinir Sistemi (VSS) üzerinden gerçekleştirmektedir. 
“Nöralterapi”, vegetatif(otonom) sinir sistemine (VSS) etki ederek vücudun dengesini düzenleyebilen, bölgesel injeksiyon tedavisi yöntemidir. Aynı zamanda vücudun onarım sistemlerini uyararak, bedenin kendi kendisini tedavi etme yeteneğini harekete geçirir. Nöralterapi tedavileri vucudun kendi kendini düzeltmesi üzerine kurulu bir yöntem olması dolayısı ile kalıcı bir tedavi yöntemidir. 
Vegetatif (otonom) sinir sistemi (VSS); vücudun istemli kas hareketleri dışındaki tüm işlevlerini düzenleyen bir sistemdir. Kalbin çalışması, solunumun düzenlenmesi, kan basıncının kontrol edilmesi, hormonların dengelenmesi, sindirim sisteminin çalışması, bağırsak hereketleri, idrar çıkartılması, cinsel işlevler, adet görme, terleme ve vücut sıcaklığının ayarlanması gibi temel işlevlerin tamamı bu sistem aracılığıyla yapılmaktadır. VSS’de düzensizlik olması; kalp çarpıntısı, solunum sıkıntısı, tansiyon sorunları, sindirim-barsak problemleri, hormon düzensizlikleri (buna bağlı üreme problemleri), adet düzensizlikleri, aşırı terleme, aşırı yanma-sıcak hissetme veya çok üşüme gibi rahatsızlıkları oluşturmaktadır. Bu durum, bize hastalıkların VSS üzerinden şikayetler oluşturduğunu, temel ve kalıcı tedavilerin de VSS üzerinden yapılabileceğini göstermektedir. Böylece bir çok hastalık; VSS üzerinde dengeleme etkisi olan yöntemlerlele kalıcı olarak tedavi edilebilmektedir.
Yapılan lokal anestezik injeksiyonları direk sinirler içine değil, sinirlerin en yoğun bulunduğu cilt altı bölgelerine yapılmaktadır. Cilt altındaki bu sinirler aracılıgı ile ilgili organlara kadar uyarı gönderilebilmektedir. Bu nedenle yan etkisi yok denecek kadar azdır.  Organlarda oluşan dengesizlik, bozukluk veya hastalık bu pozitif uyarılarla tedavi edilebilmektedir. Böylece zararlı kimyasal ilaçlar ve cerrahi uygulanmadan, vücudun iç dengesi sağlanmakta, hücreler üzerindeki olumsuz etki kaldırılmakta ve hücrelerin normal çalışması sağlanabilmektedir.

Nöralterapi Yöntemleri

Nöralterapi injeksiyonları %1’lik prokain veya %0,5’lik lidokain kullanılarak yapılır. Nöralterapi uygulamalarında kortizon (steroid) kullanılmamaktadır. Amaç lokal anestezik uyarı ile nörojenik imza silinmesini gerçekleştirmek, şikayetlerin kısır döngüsünü kırmaktır.

Bölgesel Nöralterapi Uygulamaları : 

Tetik nokta injeksiyonları, iç organ yansıma bölgeleri ”Head zone” injeksiyonları, bozucu alan olabilecek yara, yanık, aşı izleri skar dokuların injeksiyonu. Alt ve üst ekstremiteler, baş-boyun bölgesi lenfatik drenaj için injeksiyonlar (belt injeksiyonları). Şikayetlerin kaynaklandığı eklem çevresi ligaman yapılarına injeksiyon uygulamaları. Akupunktur, mikrosistem akupunktur (Yamamato, Siener, EKİWO vb) noktalarına nöralterapi uygulamaları. Bu uygulamalar yüzeyel olarak; cilt, cilt-altı, kas dokuları ve tendonlara uygulanmaktadır.

 Seğmental Nöralterapi Uygulamaları

Yapılacak tedavi bölgesinin bağlantılı omurga segmentlerine yapılan cilt, cilt-altı injeksiyon uygulamalarından ibarettir. Baş ağrısında servikal omurlar, batın bağlantılı şikayetlerde torakal omurlar, pelvis-bel-bacak şikayetlerinde lumbal ve sakral omurga segmentlerine cilt, cilt-altı ve interligamenter olarak injeksiyonlar uygulanır.

 Genişletilmiş Segmental Nöralterapi Uygulamaları 

Şikayetlerin yansıdığı segmentlerin bağlı bulunduğu derin ganglion yapılarının çevresine yapılan derin injeksiyon uygulamalarıdır. Bunlar baş boyun bölgesinde; gasser, pytergopalatinum, otikum ganglionları, batın bölgesinde; spanik, çöliak, sempatik ganglionlardır. Ayrıca ilgili segment arka kök ganlionları, sakral kanal, faset eklem ve sakroiliak eklem injeksiyon uygulamalarını içermektedir.

 Genişletilmiş segment nöralterapi uygulamaları deneyimli ellerde yapılmalı, gerekiyorsa sinir stimülatörü ve görüntüleme yöntemleri kullanılarak uygulanmalıdır. Özellikle kronikleşmiş süregelen şikayetlerin etkin ve kalıcı tedavileri için mutlak gereken injeksiyon uygulamalarıdır

www.noralterapi.com

Back to list

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir