Tamamlayıcı Tıp

Neden Tamamlayıcı Tıp?

Tamamlayıcı Tıp (Complementer medicine); modern tıp yöntemleri ile birlikte insanların iyileştirilmesi ve sağlıklarının korunması için yapılan tedavi yöntemlerinin bütünüdür. Bilimle iç içedir. Avrupa, uzak Doğu ve Asya’da bir çok üniversitede aktif olarak okutulmaktadır. Bu nedenle modern tıp yöntemleri ile birlikte uygulanmaktadır. Hatta bazı durumlarda ilaçların yetersiz kaldığı vakalarda rahatlıkla devreye girmektedir.


20. Yüzyıl gelişen teknoloji ile birlikte, tıbbın insana bir makine gibi yaklaştığı ve neresi ağrıyorsa orasının tedavi edilmesi gerektiğini savunan bir dönem olmuştur. Daha sonra devreye giren ilaç sanayisi, bu yaklaşımı kuvvetlendirmiştir. Bu arada bedenin sahip olduğu normal denge durumu unutulmuş hastalıkların hep dış kaynaklı olduğu ve dıştan çözümlenebileceği fikri giderek yaygınlaşmıştır. Bunun sonucunda da ne yazık ki bazı hastalıklarda sadece şikayetler geriletilebilmiş tam şifa sağlanamaz hale gelinmiştir. 
Tamamlayıcı Tıbbın en önemli özelliği insan bedenine bir bütün olarak bakmasıdır. Vücutta hastalanan bir hücre dahi olsa tüm bedeni etkileyebilir (boyun fıtığının bel fıtığını tetiklemesi gibi). Amacı sadece hastalıkları geçirmek değil aynı zamanda kişinin hastalanmasını da önlemektir. 


Eğer insan bedeninin tüm sistemleri uyum içinde çalışıyorsa tam anlamıyla sağlıklı olmaktan söz edilebilir. Sistem, herhangi bir aşamasında bozulursa (hücre düzeyinde olsa bile) bu tüm vücudu etkiyecek ve dengeyi bozacaktır. İşte var olması gereken bu denge durumuna homeostasis denmektedir. 
Her ne kadar modern tıp ve tamamlayıcı tıp birlikte çalışan ve destekleyici sistemler olsa da ilaçların fazla kullanımı insan bedenindeki dengeyi bozmuştur. Günümüzde ilaç tedavisi bir yandan hastalıkları tedavi etmek amacıyla verilirken diğer yandan yan etkileri nedeniyle sistemi daha da bozar hale gelmiştir. Bu ilaçların vücuttan atılması ise başlı başına bir sorun olmaktadır. 


İşte tüm bu nedenlerden dolayı; modern tıp yöntemlerinin eşliğinde tamamlayıcı tıp yöntemlerinin uygulanması; hem ilaç kullanımının azaltılması hem de iç dengenin sağlanarak tam şifa verilmesi yönünden oldukça etkilidir. 
Tamamlayıcı Tıp yaklaşımında amaç vücudun iç dinamiklerini harekete geçirerek, gerekli iç dengeyi kurmak ve kişileri sağlığına kavuşturmaktır. (Bkz; Faydalı Bilgiler; Powerpoint Sunu, Neden Tamamlayıcı Tıp)

Back to list

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir