Uncategorized

Karpal Tünel Sendromu

Karpal tünel sendromu (KTS) elde ve kolda ağrı ve uyuşukluğa neden olan bir rahatsızlıktır. Bu durum kadınlarda daha sıktır. KTS bileğin aşırı kullanımına bağlı olarak kötüleşir. Karpal tünelin içinde tendonlar ve elin bir bölümünün duyusunu ve hareketini sağlayan median sinir yer alır. Sağlıklı bir bilekte tendonlar, bağlar ve median sinir uyum içinde çalışırlar. Fakat tünelin içinde yer alan yapıların bozulması halinde median sinir baskı altında kaldığından hasta parmaklarında, bileğinde ve kolunda ağrı, uyuşma ve karıncalanma hisseder. Bu durum Karpal Tünel Sendromu olarak isimlendirilir.Karpal tünel sendromunda serçe parmağı haricinde bir veya birkaç parmakta uyuşma, yanma ve karıncalanma en sık görülen belirtidir.Ağrı ve uyuşukluk günün her saatinde olabilir, ancak sıklıkla gece ortaya çıkar ve hastayı uykusundan uyandırır. Zaman zaman ağrı kola doğru çıkabilir, dirseğe hatta omuz ve boyna kadar yükselebilir.

Başlıca nedenleri;  Buradaki kemik, yumuşak doku, tendonlardaki yapısal bozukluklar, bölgede enflamasyona neden olan hastalıklardır(Şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar). Ayrıca, tiroid bezinin az çalışması, gebelik gibi durumlarda da benzer şikayetler gelişebilir.

Tedavi : KTS hastalarının büyük çoğunluğu cerrahi operasyona gerek kalmaksızın tedavi edilebilir.  Cerahi dışı tedaviler içindeki bleklik kullanılması, dinlendirme, B6 vitamini, antienflamatuvar ağrı kesiciler, hatta kortizon injeksiyonu gibi tedaviler kısa süreli olup tedavi edici özellikte değildir.

KTS’na neden olan sistemik hastalıkların tedavisinin sağlanması, yansıyan ağrının ayırt edilmesi gerekmektedir. Nedene yönelik tedaviler yapılırken, ilave olarak yapılacak tamamlayıcı uygulmalar kalıcı tedaviyi sağlayacaktır.

Geçikmiş, ilerlemiş durumlarda cerrahi operasyonla tünelin gevşetilmesi gerekir. Sonrasında tamamlayıcı uygulamalar yapılabilir.

Back to list

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir