Ağrı Modelleri

Karın (Batın) Ağrıları

Karın boşluğuda  birçok organ vardır, bunların her birinin çeşitli hastalıkları ağrıya neden olabilir. Karın ağrıları daha sıklıkla ani ağrı şeklinde olmaktadır. Diğer ağrılarda ağrı kesiciler verilirken, karın ağrılarında neden belirlenmeden ağrı kesici verilmesi son derece sakıncalıdır.

Karın boşluğunda mide, bağırsaklar, karaciğer, pankreas, safra kesesi, safra yolları, dalak, apendiks, böbrek ve idrar yolları, mesane, kadınlarda rahim ve yumurtalıklar, erkekte prostat bulunmaktadır. Bütün bu organlardan ve karın duvarından kaynaklanan birçok ani ve süregelen ağrı vardır. Bütün bu ağrıların değerlendirilmesi oldukça zordur. Hastanın özel tanısal muayene yöntemleri(kinezyolojik) kullanılarak sistemik muayene edilmesi ve sonrasında tetkiki gereklidir.

Apandisite Bağlı Ağrılar: Ağrı önce 3-5 saatlik bir süre için göbek çevresinde hissedilir. Daha sonra karnın sağ alt bölgesinde sabitleşir. Bu bölgenin elle muayenesinde aşırı hassasiyet gözlenir. Bu gibi durumlarda analjezik verilmesi son derece tehlikelidir. Ağrı kesici verilmeden önce tanı konması ve hastaya gerekli diğer girişimlerde bulunulması gerekir.

Safra Kesesine Bağlı Ağrılar: Safra yollarının ani olarak taşa bağlı olarak tıkanması, safra kesesinin iltihapları veya taşı batının sağ üst dörtte birinde ve göbekte şiddetli batma tarzında ağrılara yol açar. Özellikle orta yaştaki kadınlarda daha sık görülmektedir. Ağrının yanı sıra hazımsızlık, bulantı ve kusma vardır.

Safra taşı veya iltihabının tedavisi genellikle cerrahidir. Bazı hastalarda ise safra kesesi alındıktan sonra da ağrı ve hazımsızlık devam eder. Özellikle yemek yedikten sonra bulantı, kusma ile birlikte ağrı baş gösterir. Ameliyat bölgesinde bastırmakla hassasiyet vardır. Ağrı aynı safra kesesi varmış gibi devam eder. Bazı hastalar safra kesesinin alınmadığı kuşkusuna kapılabilirler. Bu hastaların tedavisinde nöralterapi yaklaşımı ile girişimsel ağrı tedavilerinden oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Pankreasın Ani ve Sürekli İltihaplarına Bağlı Ağrılar: Pankreasın iltihabı değişikliklerine bağlı olarak ani ve sürekli ağrılar ortaya çıkabilir. Göbek üzerinde ve göbek çevresinde çok şiddetli ve sürekli bir ağrı vardır. Vakaların yarısında ağrı bele, sırta ve kasıklara vurur. Hasta sırtüstü yatamaz, oturur halde durur. Pankreasın kanlanmasını arttırıcı girişimsel ağrı tedavileri ağrı tedavisinde kullanılmalıdır.

Bağırsaklardan Kaynaklanan Ağrılar (İrritabl Kolon): Aşırı duyarlı insanlarda barsak alışkanlıklarının da değişmesine bağlı olarak nedeni tam belli olmayan bir ağrı gelişebilir. Ağrı özellikle batının sağ alt dörtte birinde daha belirgindir. En çok 20-30 yaşlar arasında ortaya çıkar. Kadınlarda beş kez daha fazla görülmektedir.

Gün boyu dalgalanmalar şeklinde seyreder. Dışkılama alışkanlıkları değişmiştir. Sabahları beş altı kez yineleyen ishalden sonra gün boyu barsak hareketlerinin normale döndüğü bu dönemi kabızlığın izlediği görülür.

Makat Ağrıları: Makatta ağrıya neden olan hastalıkların başında hemoroid yani basur gelir. Normalde ağrısız olan hemoroidler tıkanma ya da ani iltihap sonucu ağrılı hale gelebilir. Bu ağrı dışkılama sırasında artar. Bu ağrıların nedene yönelik tedavilere rağmen yeterli başarı olmamış ise girişimsel tedaviler ağrı sağaltımını sağlayabilecektır.

Back to list

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir