Tamamlayıcı Tıp

Akupunktur

Akupunktur uygulamaları 

1) Vücut Akupunkturu
2) Mikrosistem Akupunktur (Kulak, Yamamato, Siener, EKİWO vb)
3) Elektroakupunktur

Akupunktur, vücudun belli noktalarına özel iğneler batırılarak yapılan 5000 yıllık doğal ve etkili bir tedavi yöntemidir. Akupunktur noktalarının özel iğnelerle uyarılması, otonom sinir sistemi (VSS) üzerinden vücudun iç dinamiklerini harekete geçirerek ilaç etkisi oluşturur. VSS; vücuttaki organ ve sistemlerin belli bir uyum içinde çalışmasını sağlayan bir çeşit haberleşme sistemidir. Akupunktur tedavisinde amaç, hastalığın belirtilerini tedavi etmenin yanı sıra hastalığın nedenini ortadan kaldırmaktır. Akupunktur noktaları telefon tuşlarına benzetilebilir. Nasıl ki telefonda belli numaraları tuşladığımızda belli kişilere ulaşabiliyorsak, akupunktur iğneleri de belli noktalara batırıldığında belli etkiler ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda VSS’yi de telefon santraline benzetmek doğru olacaktır.

Akupunktur; uygulandığı dönem dolayısı ile insanların günümüzde kullandığı veya maruz kaldığı zararlılarla tanışmadığı için çok başarılı olmuştur. Ancak günümüzde; gıdalarımızdaki kimyasal katkı maddeleri, tarımsal gıdalardaki genetik değişim ve kimyasal bulaşlar, elktrosmog denilen manyetik ve elektriksel alanların varlığı, ağır metal birikimleri, çeşitli ameliyatlar nedeniyle ileti bozulmaları gibi nedenlerle etkinliği değişken duruma gelmiş, hatta başarısızlıklarla sonuçlanmıştır. Akupunktur objektif tıp biliminin dikkatini çekmiş ve özellikle Avrupa’da mikrosistemler üzerinde çalışmalarla; elektroakupuntur ve mikrosistem akupuntur yöntemleri geliştirilerek kullanılmaya başlanmıştır.

Son yıllarda hastalıkların tedavisinde özellikle mikrosistem akupunktur yardımcı tamamlayıcı tedavi metodu olarak kullanılmaktadır. Özellikle tetik nokta bölgeleri ile vücut akupunktur noktalarının %70-80 oranında benzerlik göstermesi uygulamalara çeşitlilik kazandırmıştır. Tetik nokta injeksiyonları ile akupunktur noktalarının uyarılması özellikle mikrosistem akupunktur uygulamaları teşhis ve tedavi başarısına ciddi katkıda bulunmaktadır.

Back to list

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir