Appllied(Uygulamalı) Kinezyoloji

Img

Bedenimizi bir canlı bilgisayar sistemi gibi düşünürsek, her bir hücremiz içindeki enerji, vücudumuzun fonksiyonları ile ilgili bilgi taşımaktadır. Bedenimizin, biyokimyasal, biyofiziksel, enerjisel, zihinsel ve ruhsal boyutlarda gelişen fonksiyon bozukluklarının kaslarda yüklenmiş bilgilerinin test edilmesine "Applied Kinezyoloji" denmektedir. Zihinsel ve ruhsal boyuttaki sorunlarda psikokinezyoloji ile tanı ve tedaviler programlanabilmektedir.

Uygulamalı kinezyoloji "Tamamlayıcı Tıp" kürsülerinde tanı ve tedavi  amaçlı olarak kullanılmaktadır.